Företag

Jag arbetar även med friskvård och hälsoutveckling för personalen vid olika företag.

Det kan handla om allt från ren friskvårdsekonomi till kostföreläsningar och stavgångsgrupper.

En frisk personal är grunden i ett lönsamt företag!

För mer information se www.afhalsait.se

DSC 4892